Wie man తీర్మానాన్ని ausspricht

Kategorien zu తీర్మానాన్ని hinzufügen

Aussprache von తీర్మానాన్ని fehlt noch auf:
  • Aussprache von తీర్మానాన్ని aufnehmen తీర్మానాన్ని [te] Wissen Sie, wie man తీర్మానాన్ని ausspricht?

Zufälliges Wort: సింహముఎడమఅంతగడపఘంట