Informationen und Wörter des Benutzers ansehen.
Datum Wort Anhören Stimmen
19/09/2018 Cám ơn, tôi chỉ xem thôi. [vi] Aussprache von Cám ơn, tôi chỉ xem thôi. 0 Stimmen
19/09/2018 Tôi nhận hàng ở đâu? [vi] Aussprache von Tôi nhận hàng ở đâu? 0 Stimmen
19/09/2018 Tôi có hóa đơn [vi] Aussprache von Tôi có hóa đơn 0 Stimmen
19/09/2018 Tôi có thể nói chuyện với quản lý cửa hàng không? [vi] Aussprache von Tôi có thể nói chuyện với quản lý cửa hàng không? 0 Stimmen
19/09/2018 Tôi trả bằng thẻ tín dụng được không? [vi] Aussprache von Tôi trả bằng thẻ tín dụng được không? 0 Stimmen
19/09/2018 Bán anh em xa, mua láng giềng gần [vi] Aussprache von Bán anh em xa, mua láng giềng gần 0 Stimmen
19/09/2018 Gà ăn không hết bạc [vi] Aussprache von Gà ăn không hết bạc 0 Stimmen
19/09/2018 Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau [vi] Aussprache von Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau 0 Stimmen
19/09/2018 Gà cùng chuồng đá lẫn nhau [vi] Aussprache von Gà cùng chuồng đá lẫn nhau 0 Stimmen
19/09/2018 Kết cỏ ngậm vành [vi] Aussprache von Kết cỏ ngậm vành 0 Stimmen
19/09/2018 Xin lỗi, hôm nay tôi không thể gặp anh được. [vi] Aussprache von Xin lỗi, hôm nay tôi không thể gặp anh được. 0 Stimmen
19/09/2018 Xấu dây tốt củ [vi] Aussprache von Xấu dây tốt củ 0 Stimmen
19/09/2018 Tham thực cực thân [vi] Aussprache von Tham thực cực thân 0 Stimmen
19/09/2018 ước lệ tượng trưng [vi] Aussprache von ước lệ tượng trưng 0 Stimmen
19/09/2018 Có phòng trưng bày nghệ thuật ở đây không [vi] Aussprache von Có phòng trưng bày nghệ thuật ở đây không 0 Stimmen
19/09/2018 Tôi lấy thìa được không? [vi] Aussprache von Tôi lấy thìa được không? 0 Stimmen
19/09/2018 Tôi muốn đi tới ngân hàng gần nhất [vi] Aussprache von Tôi muốn đi tới ngân hàng gần nhất 0 Stimmen
19/09/2018 Hân hạnh được gặp anh (chị) [vi] Aussprache von Hân hạnh được gặp anh (chị) 0 Stimmen
19/09/2018 Trường trung học phổ thông [vi] Aussprache von Trường trung học phổ thông 0 Stimmen
19/09/2018 Hàn Giang là một quận thuộc địa cấp thị Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc [vi] Aussprache von Hàn Giang là một quận thuộc địa cấp thị Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc 0 Stimmen
19/09/2018 Vui lòng cho tôi lấy hóa đơn [vi] Aussprache von Vui lòng cho tôi lấy hóa đơn 0 Stimmen
19/09/2018 Giết gà lấy trứng [vi] Aussprache von Giết gà lấy trứng 0 Stimmen
19/09/2018 Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà [vi] Aussprache von Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà 0 Stimmen
19/09/2018 Ông nói gà, bà nói vịt [vi] Aussprache von Ông nói gà, bà nói vịt 0 Stimmen
19/09/2018 Chủ nhật ngân hàng có làm việc không? [vi] Aussprache von Chủ nhật ngân hàng có làm việc không? 0 Stimmen
19/09/2018 chủ nhật [vi] Aussprache von chủ nhật 0 Stimmen
19/09/2018 Thứ Bảy là một trong hai ngày cuối tuần [vi] Aussprache von Thứ Bảy là một trong hai ngày cuối tuần 0 Stimmen
19/09/2018 thứ bảy [vi] Aussprache von thứ bảy 0 Stimmen
19/09/2018 Theo quan niệm của nhiều người, thứ Sáu ngày 13 là ngày xui xẻo. [vi] Aussprache von Theo quan niệm của nhiều người, thứ Sáu ngày 13 là ngày xui xẻo. 0 Stimmen
19/09/2018 thứ sáu [vi] Aussprache von thứ sáu 0 Stimmen