Sprache:

Jiddisch

[yi]

Zurück zu Jiddisch

  • Aussprache von dramaturg dramaturg
  • Aussprache von kelnerin kelnerin
  • Aussprache von orator orator
  • Aussprache von dokter dokter
  • Aussprache von kelner kelner
  • Aussprache von ober ober
  • Aussprache von arts arts
  • Aussprache von reder reder
  • Aussprache von teler teler
  • Aussprache von tolk tolk