Sprache: Morisyen [Kreol Morisien]

Zurück zu Morisyen

  • Aussprache von Dan Dan
  • Aussprache von ban ban
  • Aussprache von Zoli Zoli
  • Aussprache von duri duri
  • Aussprache von susut susut
  • Aussprache von dile dile
  • Aussprache von ladres ladres
  • Aussprache von gayn gayn
  • Aussprache von lipye lipye
  • Aussprache von Kreol Morisien Kreol Morisien